Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Gru 29, 2014 in Kasy fiskalne | 0 comments

Kasy fiskalne w 2015 a sprzedaż wysyłkowa

Kasy fiskalne w 2015 a sprzedaż wysyłkowa

Prowadzisz sklep internetowy? Oferujesz sprzedaż wysyłkową? Koniecznie przeczytaj o zmianach w stosowaniu kas fiskalnych, które wejdą już za kilka dni! Z dniem 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące kwestię zwolnień z kas. Przepisy tego aktu prawnego zmuszą tysiące polskich przedsiębiorców do wprowadzenia urządzeń rejestrujących. Czy znajdziesz się wśród nich?

Z początkiem 2015 roku duża grupa podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Do zakupu urządzenie fiskalnego zmuszonych będzie jakieś 100 000 przedsiębiorców! Ma to związek z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów. Wprawdzie ustawodawca nie pozbawił prawa do zwolnienia z kas sprzedaży wysyłkowej. Jednakże osoby, które prowadzą np. sklepy internetowe czy korzystające z serwisów aukcyjnych, powinny uważnie zapoznać się ze zmianami w przepisach. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że stracą one przywilej sprzedaży bez kasy z innego powodu. Przepisy dotyczące m.in. dostaw towarów uległy modyfikacji – poszerzono bowiem listę wyłączeń z wszelkich zwolnień z kas. Co może to oznaczać w praktyce dla podatnika posiadającego sklep w Internecie?

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas

Nowy akt prawny, o którym wspomnieliśmy to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Będzie ono obowiązywać w latach 2015 i 2016 i zastąpi rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Podatnicy w oczekiwaniu na nowe regulacje resortu finansów obawiali się zmiany kwoty limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego. Jednak rozporządzenie nie wprowadziło zmian w tym zakresie. Zmieniły się natomiast inne przepisy – najistotniejszą modyfikacją i można powiedzieć najbardziej radykalną w stosunku do obecnego stanu prawnego jest poszerzenie katalogu czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas.

Lista wyłączeń została uzupełniona o dodatkowe usługi. Jakie? Kasy fiskalne w 2015 roku obowiązkowo będą musieli wprowadzić podatnicy świadczący na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych m.in.: usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów. Poza tym obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej objęte będą usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi gastronomiczne czy usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy, w tym stomatologów.

Wszystkie czynności, dla których z początkiem stycznia 2015 roku przestanie obowiązywać prawo do zwolnienia z kas fiskalnych, zostały wymienione w § 4 rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016. Ostateczną treść tego dokumentu znamy od listopada, a jego projektowaną wersję – od lipca 2014 roku. Nowe regulacje zobowiązujące do instalacji kas fiskalnych wielu usługodawców nie są więc zaskoczeniem. Lista wyłączeń kolejnych czynności ze zwolnień z kas to nie jedyne wprowadzone zmiany w przepisach.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień nie zawiera również żadnego zapisu, z którego wynikałoby, iż przywilej sprzedaży bez kasy przysługuje podatnikom ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług. Do 31 grudnia 2014 roku z takiego zwolnienia mogą korzystać podatnicy, których sprzedaż usług spełnia następujące warunki:

  1. Każde świadczenie usług dokumentowane jest w postaci faktury zawierającej dane identyfikujące odbiorcę
  2. Łączna liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, natomiast łączna liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

 

Niestety – zwolnienie ze względu na niewielką liczbę usług z dniem 1 stycznia 2015 roku przestanie obowiązywać! Wraz z nowym rozporządzeniem zostało ono zlikwidowane.

Po tym wprowadzeniu, przyjrzyjmy się w końcu, z jakimi zmianami w przepisach powinni liczyć się przedsiębiorcy świadczący sprzedażą wysyłkową, a więc prowadzący np. sklepy internetowe. Jak nowe rozporządzenie Ministra Finansów reguluje kwestię: kasy fiskalne a sprzedaż wysyłkowa w 2015 roku?

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku – zostało zachowane

Ustawodawca zadecydował o zachowaniu prawa do zwolnienia z kas fiskalnych dla podatników prowadzących sprzedaż wysyłkową. Sprzedaż ta musi jednak spełniać warunki określone w rozporządzeniu. O tym na jakich zasadach przysługuje zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, możemy przeczytać w § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia, w związku z poz. 37 załącznika do tego aktu prawnego.

Z poz. 37 załącznika dowiadujemy się, że zwolnieniom z kasy fiskalnej w latach 2015-2016 podlega:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Opisywane zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje jednak tym podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Jeżeli więc sprzedajesz wysyłkowo sprzęt telewizyjny, telekomunikacyjny czy np. sprzęt fotograficzny – to w tej sytuacji musisz obowiązkowo wystawić paragon fiskalny dla klienta do każdej takiej sprzedaży, nawet jeśli powyższe warunki zostały przez Ciebie spełnione.

Przy tej okazji należy wspomnieć o nowościach w przepisach, istotnych właśnie dla osób, które prowadza sklepy internetowe czy zajmują się sprzedażą towarów w serwisach aukcyjnych.

Otóż wśród czynności dodanych do katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas, o którego poszerzeniu wspomnieliśmy, znalazły się nie tylko usługi, ale także jedna nowa dostawa towaru. W § 4 rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku czytamy, iż:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Wobec tego, podatnicy zajmujący się sprzedażą perfum lub wód toaletowych również wysyłkową np. w ramach sklepu internetowego, zgodnie z nowym rozporządzeniem, mają bezwzględny obowiązek ewidencjonowania każdej takiej transakcji z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Druga sprawa to sformułowanie, które znalazło się w § 4 pkt 1 lit. l nowego rozporządzenia. To jeszcze jeden ważny szczegół zmieniający od 1 stycznia 2015 roku sytuację wielu podatników działających w Internecie i zajmujących się sprzedażą w Internecie. W paragrafie tym czytamy, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

Aktualne jeszcze do 31 grudnia 2014 r. „stare” rozporządzenie mówi jedynie o zapisanych nośnikach danych. Natomiast w dokumencie, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku dodano też sformułowanie niezapisanych. To istotna zmiana w przepisach dla podatników zajmujących się dostawą tego typu towarów w systemie wysyłkowym. Od dnia 1 stycznia 2015 r. sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych będzie wymagała wystawiania paragonów fiskalnych. Dlatego przedsiębiorcy, którzy nie posiadają urządzeń fiskalnych w związku z korzystaniem ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, będą musieli takie wprowadzić w swoich firmach kasy fiskalne w 2015 roku.

Kasy fiskalne w 2015 a sprzedaż wysyłkowa – jak zachować zwolnienie?

Zachowanie prawa do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, w praktyce wymaga od podatników pewnego rodzaju skrupulatności. Niezbędne jest wyraźne określenie regulaminu wykonywania przelewów przez klienta. Dlaczego? Ponieważ zapłata dokonana przelewem z konta bankowego, które nie należy do faktycznego odbiorcy, w przypadku gdy ani z danych tej osoby, ani np. z tytułu przelewu, nie wynika, że zapłaty dokonuje odbiorca wpisany w ewidencji, nie spełnia jednego z wymogów zachowania prawa do zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej. Przedsiębiorca, który korzysta z przywileju sprzedaży bez kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r. nie może także przyjąć żadnej zapłaty gotówkowej. Dotyczy to również zaliczki za towar.

Każda transakcja, która nie spełni warunków zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej musi zostać zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym i zostać potwierdzona paragonem wydrukowanym dla klienta. Chyba, że podatnik dodatkowo posiada prawo do zwolnienia na innej podstawie np. ze względu na nieprzekroczenie określonego limitu obrotów.

Masz własny sklep internetowy? A może sprzedajesz wysyłkowo towary i wykorzystujesz w tym celu serwisy aukcyjne? Jeżeli chcesz uniknąć konieczności zakupu kasy fiskalnej, dbaj o trzymanie się wszystkich zasad określonych w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

A może utracisz prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, ze względu na poszerzenie katalogu wyłączeń? W takim razie pilnuj, aby nie przekroczyć obowiązkowego terminu wprowadzenia kasy fiskalnej w swojej firmie. Unikniesz dzięki temu konsekwencji finansowych podczas kontroli skarbowej.

Stracisz prawo do zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 roku? Przerażają Cię formalności, których musisz dopełnić? Zastanawiasz, które kasy fiskalne dla sprzedaży internetowej będą najlepsze? Kasy fiskalne Posnet, kasy Elzab, Innova, Novitus – te nazwy nic Ci nie mówią? Nie wpadaj w panikę! Niebawem opublikujemy serię praktycznych artykułów, które pomogą Ci odnaleźć się w temacie: kasy fiskalne dla sklepu internetowego.  

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *